Bouwsocieteit Meierijstad

Draai uw telefoon om de website te bekijken

Bouwsocieteit Meierijstad

Welkom

Stichting Bouwsociëteit Meierijstad (voorheen Stichting Schijndelse Bouwsociëteit) is een sociale club met een zakelijke, inspirerende insteek, voor partijen uit de bouw- en vastgoedsector, welke gevestigd of werkzaam zijn in de gemeente Schijndel, St. Oedenrode en Veghel.

Doel van Bouwsociëteit Meierijstad is enerzijds het op informele wijze bevorderen van contacten tussen bij de bouw- en vastgoedsector betrokken personen, ondernemingen en instellingen en anderzijds een platform te vormen met de lokale overheid en daarmee te participeren in de verdere realisatie van de toekomst van deze gemeenten.

Bouwsociëteit Meierijstad bestaat uit bouwers, ontwikkelaars, architecten, stedenbouwkundige, makelaars, notarissen, advocaten, de lokale overheid, woningbouwcorporaties en financiers. Bouwsociëteit Meierijstad is een besloten sociëteit voor “eindverantwoordelijken/beslissers” uit deze ledengroep.

Bouwsociëteit Meierijstad organiseert om de twee maanden een bijeenkomst voor haar leden, die wordt opgezet rondom een (gast) inleider. Deze spreker wordt gevraagd dieper in te gaan op een actuele (bouw gerelateerde) lokale, regionale of nationale kwestie of soms om een bredere algemene (toekomst) visie te geven op het terrein van één der “bloedgroepen” van de sociëteit. Naar aanleiding van de voordracht wordt er gediscussieerd, meegedacht en nagepraat.

Na het formele gedeelte is er ruimte om elkaar in een ontspannen sfeer, te ontmoeten en verder van gedachten te wisselen.